Desab | Fakta
Hälften av landets enskilda avlopp når inte upp till gällande krav och skulle inte bli godkända vid besiktning. Klarar ditt avlopp en kontroll imorgon?
enskilda, avlopp, vatten, krav, besiktning, VA
3838
page-template-default,page,page-id-3838,ajax_fade,page_not_loaded,

FAKTA

FAKTA

Hälften av landets enskilda avlopp når inte upp till gällande krav och skulle inte bli godkända vid besiktning.

Klarar ditt avlopp en kontroll imorgon?

 

Frågorna som dyker upp är många:

• Är mitt avlopp OK?
• Måste jag åtgärda avloppet?
• Vilken lösning är bäst för miljön?
• Vad säger kommunen?
• Vem skall göra jobbet?
• Är det inte dyrt, har jag råd?

 

Visste du att:

• det totala antalet svenska enskilda avlopp uppgår till 750 000 st
• hälften av dagens avlopp inte skulle bli godkända vid besiktning
• ca 130 000 st av dessa, icke godkända, avlopp är direkt olagliga
• en gammal infiltration uppskattas rena endast 7 %
• du som husägare med enskilt avlopp är ansvarig för att din avloppsanläggning uppfyller lagens krav?
• du måste ha tillstånd från din kommun för att få bygga en avloppsanläggning?
• det sedan 1960-talet är olagligt att ha vattentoalett ansluten till enbart en slamavskiljare utan efterföljande rening?

 

Kommuner med svag befolkningsutveckling tenderar att ha större problem i sina VA-nät än andra kommuner. Man har:

• en hög genomsnittlig ålder på ledningsinfrastrukturen
• glest bebyggda och har därmed en större ledningslängd per ansluten fastighet att förvalta
• en finansieringsbas för VA-verksamheten som successivt tunnas ut
• svårt svara upp mot reinvesteringsbehovet
• en problematik som kommer att tillta i framtiden

Mycket svåra ord?
Läs mer på Avloppsguidens ordlista!


Ett aktuellt ämne!
Gamla avlopp ska renoveras snabbare (artikel Aftonbladet)